Dra. Montserrat Riera i Creus Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Dra. Montserrat Riera i CreusEspecialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Pròtesi de maluc

Una pròtesi de maluc és un conjunt d'implants de diferents materials que substitueixen l'articulació del maluc que està malmesa per diferents patologies. 

Quines son les indicacions de la pròtesi de maluc? 

La indicació és l'alivi del dolor incapacitant en malalts que majoritàriament ténen una artrosi de maluc i que no milloren amb altres tractaments. Hi ha altres patologies que també deterioren l'articulació del maluc i en les quals també podria estar indicada una pròtesi : artritis reumatoidea, necrosi avascular de cap de fèmur, fractura de fèmur, etc. 

Quines son les indicacions de la pròtesi de maluc? 

La indicació és l'alivi del dolor incapacitant en malalts que majoritàriament ténen una artrosi de maluc i que no milloren amb altres tractaments. Hi ha altres patologies que també deterioren l'articulació del maluc i en les quals també podria estar indicada una pròtesi : artritis reumatoidea, necrosi avascular de cap de fèmur, fractura de fèmur, etc. 

 

Hi ha diferents tipus de pròtesi? 

En l'actualitat els components que formen la pròtesi poden ser de diversos materials i amb múltiples dissenys. Pocs dissenys solen ser superiors o inferiors als alres. Cap sistema d'implant és apropiat per tots els pacients, per tant, el cirurgià ha de tenir un coneixement dels diferents tipus i dels seus punts forts i dèbils.La selecció de disseny i materials es basa en les necessitats del malalt, el nivell d'activitat , la qualitat i les dimensions de l'os , la disponibilitat de l'implant i instrumental apropiat  i l'experiència del cirurgià en un tipus d'implant determinat. 

 

Com és el postoperatori d'una pròtesi de maluc?

A les 6 hores de la intervenció quirúrgica el malalt pot començar a seure en una cadira alta .I a les 12 hores pot començar a caminar amb bastons o caminadors segons l'edat del pacient . El grau inicial de recolzament  que es permetrà  sobre la cama operada dependrà del tipus de pròtesi elegida. L'alta hospitalaria sol ser als 3-4 dies de la intervenció quirúrgica tot i que en cas de debilitat pre-existent o altres factors limitants o patologies concomitants pot ser necessari un període una mica més llarg. 

Durant les 6 setmanes següents a la intervenció el malalt necessitarà un seient elevat per la tassa del vàter i la col.locació d'un o dos coixins entre els genolls al estirar-se cap al costat no operat. 

Els bastons es solen portar fins als 2-3 mesos o fins que s'hagi solventat el dolor i la coixesa. En pacients amb edat avançada pot variar i cada cas és particular en funció de l'estat previ i malalties concomitants. 

 

Pot haver refús a la pròtesi?

Amb els materials actuals i excepte en casos molt excepcionals d'al.lèrgia als metalls  no sol haver-hi refús. Si el malalt sap que te al.lèrgia a algun metall ( ex. níquel) ho ha de comunicar al seu metge per tal de fer les proves adients i triar una pròtesi que no porti els metalls que provoquen l'al.lèrgia. 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Montserrat Riera Creus